درباره ی نویسنده


آروین صداقت کیش (۱۳۵۳-)
منتقد و پژوهشگر موسیقی و مولف مقالات و نقدهای متعدد به فارسی و انگلیسی است. وی همچنین عضو شورای نویسندگان مجله ی فرهنگ و آهنگ، ژورنال اینترنتی گفتگوی هارمونیک، دبیر بخش موسیقی دوماه نامه ی آینه ی خیال، و عضو هیات مولفان کتاب سال شیدا، و از موسسان و ویراستاران علمی دوفصلنامه ی پژوهشی مهرگانی (با دسترسی آزاد) بوده است.

حوزه های کاری او، اعم از نقد یا پژوهش، را موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی آوانگارد غربی در قرن بیستم تشکیل می دهد.